Wawainteriors.com: İç Mimar

İç Mimar Ne Kabul etmek? İç mimar, mekan gereksinimlerini belirleyip, renk ve tenvir kadar dekoratif öğeleri seçerek iç mekanı fiillevsel, güvenli ve tatlıca hale getirir. Binaların iç mekan düşüncemlarını, fiillevsel ve güzel duyusal düzenlemesini yapar. İç Mimar Ne İş Yapar? Fariza ve Sorumlulukları Nelerdir? Güzel duyusal cazibeye sahip ve bulunan alandan en güzel şekilde faydalanan iç mekanların tasarlanması görevini üstlenen iç mimarların sorumlulukları şunlardır; Müşterinin hedeflerini ve projenin gereksinimlerini yakalamak, Mekanın kesinlikle kullanılacağını planlamak, Elektrik düzenleri bile dahil geçmek üzere ön tasar çizim planlarını çizmek, Tavzih, engel kaplaması, döşeme ve sıhhi donanım armatürleri kadar malzemeleri izhar etmek, Bilgisayar destekli tasar çizim programları ve sahiplik çizim becerileri kullanarak proje göndermek üzere eskizler, çizimler ve kat planları üretmek, İç tasar çizim projesi dâhilin zaman çizelgesi tesis etmek, Malzeme ve iş dahil geçmek üzere proje bütçesi yakalamak, Haklı gözlem görüntülemek ve devam eden tasar çizim projelerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak önerilerde yatmak, Müşterinin mutlu olmasını çıkarmak dâhilin projeden sonrasında müşteri ile haberleşme bina etmek, Mimar, müteahhit, ressam, döşemeci ve inşaat mühendisleri bile dahil geçmek üzere çeşitli meslektaşlarla iş birliği içerisinde çhileışmak, Sektörel yenilikleri yakından takip etmek. Kesinlikle İç Mimar Olunur? Üniversitelerin 4 salname İç Mimarlık taksimmlerinden lisans derecesi vadi zevat iç mimar unvanını almaya hak kazanır. İç Mimarda Olması Gereken Özellikler Dizayn fikirlerini gerçeğe dönüştüren iç mimarlarda aranan nitelikler şunlardır; Güzel duyusal olarak hoş ve tatlıca görünecek düşüncemlar geliştirebilecek güzel duyusal duyuşa sahip geçmek, Ayrıntı odaklı geçmek, Müşteriler ile patetik bir şekilde haberleşme kurabilmek, Mesele çözme yeteneğini teşhir etmek, Yaratıcılık ve görsel ayrımındalık özelliklerini hamil olmak, Proje el becerisine sahip geçmek, AutoCAD, SketchUp, üç boyutlu Max, Illustrator veya diğer tasar çizim programlarında bilirkişi geçmek.

iç mimar

Related posts

Leave a Comment